Träning & Utbildning

Med min master Actor Training and Coaching från Royal Central School of Speech and Drama och har jag  en gedigen kunskap och förståelse för både både de konstnärliga och pedagogiska aspekterna av skådespelarträning. Mina influenser och inspiration är tekniker och metoder från bla. Grotowski, Stanislavski, Chekhov, Meisner, Viewpoints, Lecoq och Eugene Barba. Jag har under närmare 20 år utvecklat och hållt workshops och kurser på dramacenter, teaterkompanier och scenskolor runt om i världen.

Jag utforskar kontinuerligt begreppet scennärvaro,  autenticitet och den konstnärliga processen där inte bara skådespelarens sinne och kropp är i fokus utan också den miljö hen är omgiven av och den tid hen är i (embodied cognition). Jag tror att både fysisk och psykofysisk tillvägagångssätt är nödvändigt för att nå en fullständigt scennärvaro vilket speglar mina workshops där båda metoderna väger lika tungt. Mitt pedagogiska arbete ge skådespelaren frihet att utforska både fysiska och emotionella uttrycksformer. 

Filmen här bredvid informerar om det master-program som jag har studerat  – MA / MFA programme i Actor Training and Coaching på Royal Central School of Speech and Drama. 

“Central stands at the heart of training and research for our great British theater.” (alumni Judi Dench)