Dagens Nyheter - juli 2020

I början av juni presenterade Teaterförbundet, Film- & tv-producenterna och Medieföretagen rekommendationer för vad som gälla vid svenska produktioner för att minska risken för spridning av covid-19. Enligt rekommendationerna i Sverige ska fysisk kontakt ”så långt som möjligt undvikas” och ”inspelning av intima scener bör undvikas”. Dessutom framgår att ”skådespelare har rätt att avstå från närkontakt med andra, till exempel kyssar”. Enligt regissören Malin B Erikson, som även är Sveriges första intimitetskoordinator och arbetar med att samordna scener där skådespelare ska vara intima med varandra, har pandemin skapat nya utmaningar både i hennes arbete och för branschen i stort.
– Smittorisken har blivit en naturlig del i mitt samtal med skådespelarna. Vi diskuterar om scenerna är något de vill göra, och att de känner sig trygga. Min uppgift blir samtidigt att diskutera huruvida scener kan filmas på ett annat sätt och därmed skapa en illusion av riktig närhet.

Läs mer…