FOKUS - juni 2020

Malin B Erik­son är Sveriges första – och än så länge enda – intimitetskoordinator. Hon har gått i utbildning hos Ita O’Brien och arbetat med Riksteatern, och tv- och filmproduktioner som den kommande långfilmen »Magisterlekarna«. Hon menar att det är viktigt att hjälpa skådespelaren att skilja på sin egen och roll-figurens sexualitet.

– När skådespelarna får fundera på djupet kring vad en sexscen berättar, blir den något mer än bara en uppvisning, förklarar Erikson. Ett av skälen till att »Normala människor« har blivit en sådan succé är att sexscenerna ger publiken en chans att uppleva Conor och Mariannes stormiga relation inifrån.

– Eftersom vi fördjupar oss i scenen och karaktärerna så mycket, så ser vi den genom deras blick, nästan per automatik. När man jobbar på det här viset blir det svårt att göra scenen genom betraktarens öga, säger hon.

Läs mer…