WORKSHOPS, FÖRELÄSNINGAR, SAMTAL
WORKSHOP

Intima scener är ofta utmanande för både skådespelare och regissör. På samma vis som att en våldsam scen kan orsaka yttre skador om den inte tas hand om på rätt sätt, så kan en intim scen orsaka inre skador som inte syns på utsidan. Därför är det viktigt att alla som någon gång kommer i kontakt med en intim scen är rustade med en metod som bygger på transparens och samtycke. 

Under denna workshop får deltagarna en unik möjlighet att utforska nya verktyg i sitt arbete med intima scener, både genom de etiska riktlinjer och den metod som utformats av Intimacy on Set gällande intimitet, simulerat sex och nakenhet på scen, TV och film.  

Foto: Roger Turesson DN

Foto: Petronella Borseman

FÖRELÄSNING

Under denna föreläsning introduceras branschfolk riktlinjer och praktiskt arbete till  intimitet, simulerat sex och nakenhet på scen, TV och film. 

Föreläsningen öppnar upp för diskussion om hur vi genom transparens, öppenhet och en tydlig struktur möjliggör ett fördjupande av scenen där berättandet är  centrum samtidigt som vi skapar en en bättre arbetsmiljö för alla involverade. 

Malin föreläser även för andra personalgrupper där närhet och intimitet är en del av arbetet, tex. inom sjukvård och polismyndighet. 

 

 

PANELSAMTAL / FORUM

Malin finns även tillgänglig för publika samtal inom scenkonst och film. 

Bilden är från ett panelsamtal under temat jämställdhet med filmregissör Andrea Östlund vid Göteborgs filmfestival 2020. 

logo transparent

Foto: Kulturakademin