Förutom en master i Actor Training & Coaching med vidareutbildning i regi från Royal Central School of Speech and Drama och en fil. kand. i Pedagogik har jag även studerat naturalistisk scenframställning och dramaturgi vid RADA, teatervetenskap vid Stockholms universitet och deltagit vid en mängd workshops med framstående teaterutövare . I London har jag förutom mitt arbete som regissör undervisat på scenskolor som Arts Ed , St. Mary’s University och Central School of Speech and Drama. Jag har även suttit med i panelen vid inträdesprov på Royal Central School of Speech and Drama och på St. Mary’s University. 

Sedan 2019 är jag också verksam som intimitetskoordinator för scen, TV och film

Mina influenser och inspiration är tekniker och metoder från bla. Grotowski, Stanislavski, Chekhov, Viewpoints, Lecoq och Eugene Barba. Jag har under närmare 20 år utvecklat och hållit workshops och kurser på dramacenter, teaterkompanier och scenskolor runt om i världen.

Jag utforskar kontinuerligt begreppet scennärvaro,  autenticitet och den konstnärliga processen där inte bara skådespelarens sinne och kropp är i fokus utan också den miljö hen är omgiven av och den tid hen är i (embodied cognition). Jag tror att både fysisk och psykofysisk tillvägagångssätt är nödvändigt för att nå en fullständigt scennärvaro vilket speglar mina workshops där båda metoderna väger lika tungt. Mitt pedagogiska arbete ge skådespelaren frihet att utforska både fysiska och emotionella uttrycksformer.  

Jag finns tillgänglig för både kurser och workshops. Om du är intresserad av en workshop eller föreläsning om intimitet på scen, TV och film ber jag dig kika in på denna sida istället.