Scennärvaro, embodiment & autenticitet

Mitt största intresseområde inom skådespelarkonsten är skådespelarens scennärvaro och den förkroppsliga (embodiment) konstnärliga processen i undervisning och under repetition. I mitt pedagogiska arbete ger jag skådespelare verktyg att utforska ovannämnda henom både fysiska och psykofysiska metoder med inspiration från bla Michael Checkhov, Constantin Stanislavsky, Jacques Lecoq, Jerzy Grotowsky, Eugenio Barba och Alison Hodge. För att förstå hur skådespelarens uppfattar den värld de är i och världen deras karaktär befinner sig i utgår jag från begreppet embodied cognition och ännu mer specifikt Margaret Wilsons teori om cognitions is situated och cognition is time pressured Teorin om embodied cognition rör sig bort från tanken att kropp och själ är separerade och belyser inte bara hur kropp och själ integreras utan också hur upplevelsen av vår kropp i världen och i en miljö bildar hur vi tänker tolkar och anledning. Det är en teori som hjälper oss att bredda vår förståelse av skådespelarens psykofysiska processer under träning och övning.
Så länge jag kan komma ihåg har jag varit nyfiken på vad som händer inom skådespelaren och varför några stunder på scenen är så otroligt kraftfulla att tiden stannar. I början handlade det om min egen utvecklingsprocess som skådespelare, både i lärandet och i repetitionen. Intresset har växt genom åren men det var först under mitt år på Royal Central School of Speech and Drama som jag fick möjlighet att fördjupa mig inom området. Jag upplevde det som att alla pratade om närvaro (vilket förmodligen inte var sant) men ingen kunde förklara för mig vad närvaro egentligen är. En lektor sa att vi fick använda ordet närvaro eftersom det var omöjligt att undervisa lära ut detta. En annan sa att det var visst möjligt att lära ut närvaro men kunde inte förklara hur. Jag förstod att jag själv var  tvungen att utforska det mystiska tillst¨ndet scennärvaro det var här min forskning började. Resultatet heter Demystifying Presence-Approaching an Understanding of Presence in Actor Training och finns att läsa på Academia.edu