Med anledning av rådande pandemi!

Kulturen står inför enorma utmaningar under den pandemi som sveper över världen men trots detta skapas fantastiska produktioner inom både scenkonst, TV och film. Under 2020 är vi många som bevisat att det går, vi behöver bara tänka om och tänka nytt. 

I juni, 2020 utfärdade Film&TV-Producenterna, Medieföretagen och Teaterförbundet för Scen och Film riktlinjer för film- och TV-produktion i Sverige under Corona / Covid-19, något som också kan appliceras på scenkonst.  Syftet med dessa riktlinjer är att minska risken för spridning av Corona/Covid-19 på arbetsplatsen och att medverkande i film- och TV-produktioner ska kunna arbeta säkert, och att därigenom möjliggöra att film- och TV-produktioner kan genomföras. Med anledning av intima scener står det “Inspelning av intima scener bör undvikas. Skådespelare har rätt att avstå från närkontakt med andra, till exempel kyssar. Scenerier ska generellt ses över för att i största möjliga mån hålla ett säkert avstånd mellan medverkande.”  

Vi vet idag att spridning av covid-19 sker framför allt genom droppsmitta vid nära kontakt mellan personer. I praktiken betyder detta att varje intim scen är en risk och vi behöver därför ta alla möjliga försiktighetsåtgärder i beaktning. I mina initiala samtal med skådespelare tar jag därför alltid upp frågan om det finns en oro inför att göra en intim scen under pandemin och arbetar sedan vidare för att skapa en säker scen tillsammans med regissör och skådespelare samtidigt som vi utgår från (och bevarar) essensen i berättandet. Som intimitetskoordinator följer jag givetvis de riktlinjer och regler som produktionsbolaget satt upp men kan också hjälpa produktionen med att föreslå alternativa lösningar inför de intima scenerna när det finns behov av ytterligare försiktighetsåtgärder. 

Bästa, 
Malin