UTBILDNING & KUNSKAPSSPRIDNING

Inimitetskoordinering är nytt och en stor del av Malins arbete handlar om att sprida kunskap. Ökad kunskap och ett gemensamt ramverk skapar ett gemensamt språk och verktyg som leder till trygghet vilket i förlängningen även leder till fördjupade intima scener där berättandet får vara i fokus. 

Malin har sedan 2019 skräddarsytt workshops, kurser, seminarier och föreläsningar och deltagit i flera paneldiskussioner och intervjuer. Under pandemin hålls dessa ofta digitalt men även fysiska träffar är möjliga om de sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Välkommen att kontakta Malin via kontaktformuläret undet fliken ‘kontakt’!

foto: Roger Turesson DN

Uppdragsgivare i urval