UTBILDNING & KUNSKAPSSPRIDNING

Inimitetskoordinering är nytt och en stor del av Malins arbete handlar om att sprida kunskap. Ökad kunskap skapar ett gemensamt språk och gemensamma verktyg som leder till trygghet  vilket i förlängningen leder till fördjupade intima scener där berättandet får vara i fokus. 

Malin har sedan 2019 skräddarsytt workshops, kurser, seminarier och föreläsningar och deltagit i flera paneldiskussioner och intervjuer. Under pandemin hålls dessa ofta digitalt men även fysiska träffar är möjliga om de sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Välkommen att kontakta Malin via kontaktformuläret undet fliken ‘kontakt’!

foto: Roger Turesson DN

Uppdragsgivare i urval