Kunskapsbildning

Inimitetskoordinering är relativt nytt och en stor del av Malins arbete handlar därför om att sprida kunskap. Ökad kunskap ger ett gemensamt ramverk och skapar ett gemensamt språk och verktyg som leder till trygghet vilket i förlängningen leder till fördjupning av intima scener där berättandet får vara i fokus. 

Malin har sedan 2019 skräddarsytt workshops, kurser, seminarier och föreläsningar för produktioner, teatrar, skolor och organisation. Hon blir ofta inbjuden till  paneldiskussioner och intervjuer. Under pandemin hålls mycket av detta digitalt men även fysiska träffar är möjliga om de sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Foto: Roger Turesson DN / Ur Belfast Girls, Batalj Scenkonst

Workshops

I denna workshopen får deltagarna reflektera över begrepp som intimitet, integritet och samtycke. Genom att utforska den metod som Malin själv använder när hon koreograferar intima scener får deltagarna möjlighet att utforska hur personliga gränser kan omvandlas till frihet och möjligheter. 

Workshops är främst designade för skådespelare och regissörer men kan även anpassas för andra professioner inom film och scenkonst.  

OBS! Dessa workshops hålls fysiskt och är därför inte möjliga att genomföra under rådande pandemin.  

Screenshot 2021-03-29 at 08.07.01
Foto: Thomas Hultgren

Föreläsning

Under denna föreläsning går Malin igenom hur man med hjälp av riktlinjer och ett tydligt ramverk kring intimitet och nakenhet kan skapa en tryggare arbetsplats. Föreläsningen skräddarsys efter behov och målgrupp och varierar i tid beroende på hur interaktiv den här. 

Föreläsningen är lämpad för alla olika professioner inom scenkonst, film, TV och sker via zoom eller fysiskt i enlighet med FHM restriktioner.

Malin finns även tillgänglig för olika typer av panelsamtal.

Vad säger skådespelare och regissör

Hör regissör Lisa Färnström skådespelare Dejmis Rustom Bustos om deras syn på  intimitetskoreografi  och hur de tänker kring att blivande regissörer och skådespelare behöver få ta del av detta i sin utbildning. 

Spela videoklipp

kontakta Malin

Copyright © 2021 Intimitet på scen, TV och film